Visie

OP TEN NOORT BLIJDENSTEIN brengt samenhang

Op ten noort blijdenstein  staat voor  samenhangend ontwerp en advies.

Niet voor niets hebben wij ervoor gekozen vele disciplines onder één dak samen te brengen. Wij beheersen de ruimtelijke disciplines interieur en architectuur. Daarnaast hebben wij specialisten in dienst op het gebied van huisvesting, techniek, bouweconomie, bouwmanagement, bouwtoezicht en beheer en onderhoud.

Bevlogen rationaliteit sinds 1919

Onze brede benadering komt voort uit de onderzoekende ingenieursgeest die het bureau sinds de oprichting in 1919 kenmerkt. Het brengen van samenhang in complexe bouwopgaven is waar wij goed in zijn. Daarbij kent onze ontwerphouding één belangrijke rode draad: de mens staat altijd centraal. Onze ontwerpen zijn bevlogen, rationeel en menselijk.

Dialoog als basis

Wij voeren een open dialoog met onze opdrachtgevers. Er is altijd een wisselwerking: de opdrachtgever, de toekomstige gebruikers en ontwerppartners brengen specifieke kennis en inzichten in. Dit geeft ons aanknopingspunten om onze creativiteit in te zetten en kennis te verbinden. Hierdoor ontstaat een intelligent ontwerp.

3

Werkwijze

ONB beschikt over een grote kennis op een aantal gespecificeerde facetten binnen de architectuur. Zo spelen wij onder andere in op het veranderlijke landschap binnen de zorg en winkelcentra.

De zorg is sterk in beweging. Enerzijds door voortschrijdend medisch inzicht, de concurrentiepositie, zorgverzekeraars en de inzet van personeel. Anderzijds door een opkomende belangstelling voor gevoelsmatige aspecten, zoals healing environment en Plane Tree. Op dit moment zijn veel zorginstellingen bezig met huisvesting, andere financiering maar ook andere zorgconcepten dwingen organisaties tot nieuwe besluitvorming

Het winkellandschap staat sterk onder druk, door de economische crisis verdwijnen winkels, de leegstand groeit, internet is de nieuwe concurrentie. Steeds vaker wordt bestaand winkelvastgoed herontwikkeld in plaats van nieuw gebouwd.
Steeds vaker worden wij gevraagd om mee te denken. Wij putten uit een rijke bron van kennis en ervaring en zijn mede daardoor sterk in zowel de noodzakelijke procesbeheersing als in de ontwikkeling van volwaardige architectonische en stedenbouwkundige concepten.

Iedere opdrachtgever is gebaat bij een op cijfers maar vooral ook op ervaring gebaseerd instrument dat een gezamenlijk proces van creëren ondersteunt. We hebben hiervoor een instrument ontworpen die de facetten van het bouwen categoriseert en terugbrengt naar parameters die gekoppeld zijn aan ervaringscijfers. Het is een zeer concreet hulpmiddel. Het toont vanaf de eerste massastudies een tastbare financiële footprint van het ontwerp en zorgt voor een stuurbaar proces waarbij de opdrachtgever en de architect samen aan de knoppen kunnen draaien. Een vorm van transparantie tussen en commitment van partijen die met name bij complexere processen essentieel is.

Tevens werkt ONB sinds 2008 met BIM. De belangrijkste voordelen voor ons zijn het ruimtelijk inzicht, tijdwinst en faalkostenreductie. Door de vele verschillende ervaringen met BIM is ons bureau zeer deskundig en bedreven geworden. De rol van ONB binnen de BIM projecten is voor ons niet in vaste lijnen gedefinieerd. Wij hebben ons een flexibele werkmethodiek eigen gemaakt die het mogelijk maakt om BIM in alle disciplines en in alle fases toe te passen. Naast het verkrijgen van de vanzelfsprekende tekeningen uit het BIM model, gebruiken wij het ook voor kostencalculaties, GPR-berekeningen, bouwbesluittoets en/of animaties.

3

Team

Algemeen directeur

Fred Cederhout

Projectleider

Caspar Duijvesteijn

Technisch tekenaar

Frank de Heus

Technisch tekenaar

Mark van Miltenburg

Tekenaar

Stefan Spronk

Architect directeur

Marco Romano

Senior architect

Tanja Buijs-Vitkova

Technisch tekenaar

Michel Bruning

Architect

Freek Laarhoven

Administrateur

Dennis Cederhout

Senior architect

Lars Zwart

Projectleider

Jan Witlox

Interieur architect

Sypko Domela Nieuwenhuis Nijegaard

Simon Wijrdeman

Simon Wijrdeman

Architect i.o

Opzichter

Rick Merkus

Suzanne Wielart-Schrage

Suzanne Wielart-Schrage

Interieur Architect

Kim van Zwieten

Kim van Zwieten

Architect

Architect

Benedetta Lenci

Projectleider

Wim Appel

3

Opdrachtgevers