volg ons op twitter! @ONBarchitecten

Centrumplan Mill

  • Centrumplan Mill – op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs-
  • Centrumplan Mill – op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs-019-2
  • Centrumplan Mill – op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs-2013

Het dorpshart van Mill is verouderd. Twee bouwblokken in de nabijheid van de kerk en het gemeentehuis zullen worden gesloopt. Wij zijn gevraagd een nieuw dorpshart te creëren door twee nieuwe bouwblokken te realiseren met daarin 3.000 m2 winkeloppervlak, 27 sociale huurappartementen, 6 appartementen voor Stichting Dichterbij en een verdubbeling van het aantal parkeerplekken. In ons plan krijgt het centrum van Mill haar identiteit en dorpse eigenheid terug. Wij maken hiervoor gebruik van lokale, gebiedseigen kenmerken. Karakteristiek voor de streek is de sobere architectuur van kloeke gebouwen met forse oppervlakken metselwerk, kopgevels en grote kappartijen met prominente schoorstenen.

De schaal en de architectuur van de nieuwbouw bouwblokken rondom de Markt sluiten nauw hierop aan. Een herkenbare eigen identiteit, waarbij de bewoners van Mill zich thuis zullen voelen. Door na de sloop de nieuwbouw anders te situeren, is het pleinoppervlak toegenomen. Zo hebben wij, ondanks het feit dat de bouwmassa van het nieuwe centrumplan gelijk is aan de gesloopte massa, de openbare ruimte toch weten te vergroten. Op de begane grond van beide bouwvolumes zullen commerciële ruimten worden gerealiseerd, zoals de supermarkt Jan Linders, de HEMA en een Rabobankvestiging. De appartementen bevinden zich op de eerste en tweede laag. Op het grote plein kunnen evenementen worden georganiseerd, zoals de kermis en het carnaval. Op de hoeken van het plein zijn markante kopgevels ontworpen, waardoor de kijker een ijkpunt heeft op de zichtlijn tussen de kerk en het cultureel-sociaal centrum.

Het ontwerp is in nauw overleg tot stand gekomen. De gemeente heeft een kwaliteitsteam samengesteld, waarvan de leden (een extern welstandslid, externe landschapsarchitect en externe stedenbouwkundige) hun visie en mening over de verschillende ontwerpstappen hebben gegeven. Daarnaast vond intensief overleg plaats met de Monumentencommissie en omwonenden. Dit heeft o.a. geleid tot een zorgvuldig ontworpen geleidelijke overgang tussen de bestaande en nieuwe bebouwing.

Project: Centrumplan Mill
locatie: Mill
Opdrachtgever: Ontwikkelingscombinatie centrumplan Mill
Omvang: 3.000 m2 winkels, 33 huurappartementen
Periode: 2008 –
Team: Jan Willem van der Sman, Marijn van den Bussche, Frank de Heus, Michel BruningDit artikel e-mailen... ...of afdrukken