volg ons op twitter! @ONBarchitecten

Herhuisvesting van de faculteiten der Godgeleerdheid en der Wijsbegeerte, Letteren en FEWEB, VU Amsterdam

  • VU Amsterdam – op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs-12
  • VU Amsterdam – op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs-41
  • VU Amsterdam – op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs-20
  • VU Amsterdam – op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs-6886
  • VU Amsterdam – op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs-6895
  • VU Amsterdam – op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs-6856
  • VU Amsterdam – op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs-6943

De herhuisvesting van de faculteiten der Godgeleerdheid, Wijsbegeerte, Letteren en FEWEB (Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde) maakt deel uit van het deelprogramma herschikking VU-hoofdgebouw.  Het heeft als doel het gebouw toekomstbestendig te maken om tot minimaal 2025 goede huisvesting te bieden voor de VU en haar allianties. Wij zijn gevraagd om binnen de gestelde kaders een concrete invulling te geven aan een nieuw huisvestingsconcept. De nadruk ligt op het creëren van activiteitsgerelateerde, overwegend niet persoonsgebonden werkplekken met veel ruimte voor ontmoeting tussen medewerkers en studenten, zowel formeel als informeel.

Ons indelingsconcept gaat uit van het behoud van de onmiskenbare kwaliteitselementen van het bestaande gebouw, als ook het wijzigen van de aspecten die niet passen bij de nieuwe wensen en eisen vanuit de behoeftes aan een nieuwe werkcultuur, een moderne werksfeer en duurzaamheid. Het activiteitenpatroon van de academische wereld laat een grote mate van concentratiewerkzaamheden zien. Een belangrijk vraagstuk dat daaruit volgt was het zoeken naar mogelijkheden om de kleinste bouwsteen van eenpersoons concentratiewerkplek binnen de bestaande structuur in te passen. De oplossing is gevonden in het gedeeltelijk opheffen van de bestaande begrenzing tussen de verkeersruimtes en kantoorzone en deze te verplaatsen richting de gevel. Hierdoor ontstaat een zone, welke op verschillende manieren is in te delen in open kantoren, overlegruimtes of 1- of 2-persoonsconcentratieruimtes. Door de verschuiving van de ontsluitingszone wordt de bestaande verkeersruimte vrijgemaakt voor diverse verblijfsfuncties, informeel overleg en ontmoeting. In de voormalige verkeersruimte wordt een warme, intieme sfeer gecreëerd door het behoud van de originele zachte geïntegreerde verlichting in combinatie met verfijnd kleurgebruik en materialisatie. Richting de gevels, achter de portaaltjes, wordt het plafond hoger en transformeert de sfeer geleidelijk naar een lichte, zakelijke kantooromgeving.

Door ons ontwerp is de visuele en kwalitatieve eenheid van de robuuste karakteristieke structuur van het bestaande gebouw behouden gebleven. De toevoegingen zijn bescheiden, eigentijds en verfijnd. Er zijn unieke, inmiddels niet meer betaalbare, details behouden gebleven en er is veel gebruik gemaakt van glas, metaal en natuurlijke materialen. Het kleurgebruik is ingetogen en beperkt zich tot kleuraccenten. Zo is het oude monumentale hoofdgebouw een integraal onderdeel geworden van een nieuwe moderne werkomgeving.

 

Project: Herhuisvesting van de faculteiten der Godgeleerdheid en der Wijsbegeerte, Letteren en FEWEB, VU Hoofdgebouw
Locatie: Amsterdam
Opdrachtgever: VU FCO (Facilitaire Campus Organisatie)
Periode: 2011 – 2014
Omvang: 30.000 m2 BVO
Team: Tanja Buijs-Vitkova, Suzanne Wielart, Stacey Francis,Wim Appel, Mark van Miltenburg, Kim van Zwieten
 

LEES PDF: Artikel PI mei 2014

 

 Dit artikel e-mailen... ...of afdrukken