volg ons op twitter! @ONBarchitecten

Hiëronymus Huis, Utrecht

  • 273004-00
  • 273004-02
  • 273004-03
  • 273004-04
  • 273004-05
  • 273004-06
  • 273004-07

In de historische binnenstad van Utrecht staat aan de Maliesingel het rijksmonument Huize Hiëronymus. Het neogotische gebouw is ontworpen door architect Alfred Tepe en tussen 1874 en 1877 gebouwd in opdracht van het Rooms Katholiek Parochiaal Armbestuur als Wees- en Oudelieden gesticht. In 2001 zocht de Katholieke Caritas der stad Utrecht (KCU) een nieuw leven voor het gebouw. In nauw overleg met de Rijksdienst en Monumentenzorg is het pand volledig gerestaureerd en getransformeerd naar een appartementencomplex met 23 luxe woningen.

Een nieuw leven voor een gebouw betekent dat er een nieuw evenwicht gezocht moet worden tussen gebouw, omgeving, esthetica, functie, techniek en economie. Tijdens de planvorming werd het pand aangewezen als rijksmonument. Het dwong met zijn maatraster, constructieopzet, daglicht en verdiepingshoogtes bepaalde oplossingen af.  Naast de constructie speelden ook het bouwfysisch evenwicht en de installatietechniek een belangrijke rol. En dit alles binnen een strak financieel kader van een renderende herontwikkeling. Een complexe opgave als deze vraagt om integrale expertise. De keuze voor ons bureau, was dan ook een keuze voor een compleet pakket aan kennis en ervaring op het gebied van ontwerp, restauratie, hergebruik, bouweconomie en procesmanagement. Wij hebben de KCU geadviseerd tijdens de haalbaarheidsfase, de ontwerpfase, het vergunningentraject, de contractfase, de uitwerking, het kopersoverleg, het bouwmanagement, de directievoering en het toezicht. De restauratie en verbouwing zijn uitgevoerd door aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns bv uit Utrecht.

Door het tweede leven (wonen) van het gebouw ontstond een min of meer vanzelfsprekend respect voor de architectuur van Tepe. Zo hebben het maatraster van het gebouw en de gevelkozijnen de grootte van de woningen bepaald. De bestaande balkons aan de achterzijde zijn gehandhaafd en de nieuwe buitenruimten zijn vervlochten in de massa van het gebouw. In de enorme kap zijn bijzondere appartementen gerealiseerd. Door het gehele complex zijn bijzondere historische details in het zicht gelaten. Eén van de woningen in het hoofdgebouw wordt door de KCU gebruikt als bestuurs- en kantoorruimte. De monumentale plafondschildering is weer zichtbaar gemaakt en gerestaureerd. De bergingen van de appartementen bevinden zich deels in het hoofdgebouw en deels in de tuin. Deze grote tuin in de Utrechtse binnenstad is een kostbaar bezit. De oude bomen en de historische Mariagrot verwijzen naar de hoge leeftijd en het vroegere gebruik van de tuin, waar zich bovendien één van de oudste betonnen bruggen in Nederland bevindt. Onder de tuin is een ondergrondse garage gebouwd.

Tijdens de planontwikkeling ontstond een interactie met de KCU over haar doelstelling (zorgvuldig maatschappelijke retour). Door de aannemer in het uitvoeringstraject meer dan traditionele verantwoordelijkheden te geven (Engineering & Construct) is diens betrokkenheid geoptimaliseerd. De koppeling met het toekomstig onderhoud maakte het commercieel extra interessant en heeft bijgedragen tot duurzame oplossingen. De kopers zijn vroegtijdig bij het proces betrokken vanuit de kopersvereniging (VvE). De behouden uitstraling, sfeer en identiteit van het gebouw hebben de bewoners aanleiding gegeven hun eigen’thuisgevoel’ te creëren. De mogelijkheden zijn ten volle benut en hebben uiteindelijk een enthousiaste groep van bewoners / gebruikers opgeleverd.

 

Project: Huize Hiëronymus
Opdrachtgever: Katholieke Caritas der stad Utrecht (KCU)
Locatie: Utrecht
Periode: 2006-2008
Omvang: Verbouwing 19e eeuws monument (A. Tepe), 22 luxe appartementen (5400m2), 1 kantoor 60 m2, 2 tuinwoningen (250m2), 36 ondergrondse parkeerplaatsen, herinrichting binnenstedelijke tuin (Copijn Utrecht)
Team: Hans ter Beek, Loes van Hooff


Dit artikel e-mailen... ...of afdrukken