volg ons op twitter! @ONBarchitecten

Revitalisering Fundeon

 • Fundeon – Harderwijk – op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs-51
 • Fundeon – Harderwijk – op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs-60
 • Fundeon – Harderwijk – op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs-14
 • Fundeon – Harderwijk – op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs-35
 • Fundeon – Harderwijk – op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs-54
 • Fundeon – Harderwijk – op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs-64
 • Fundeon – Harderwijk – op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs-18
 • Fundeon – Harderwijk – op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs-10
 • Fundeon – Harderwijk – op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs-68
 • Herinrichting Fundeon Harderwijk – op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs – bestaande situatie
 • Herinrichting Fundeon Harderwijk – op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs – nieuwe situatie
 • Herinrichting Fundeon Harderwijk – op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs
 • Herinrichting Fundeon Harderwijk – op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs2
 • Herinrichting Fundeon Harderwijk – op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs – bestaande situatie 8
 • Fundeon – Harderwijk – op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs-75
 • Fundeon – Harderwijk – op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs-79
 • Kennispark Bouwnijverheid Harderwijk – op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs – Visie

Fundeon is hét kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de Bouw en Infra. Het vormt de schakel tussen onderwijs en bedrijfsleven. Fundeon is gehuisvest in twee kantoorpanden op het Bouw & Infrapark in Harderwijk. Het ene pand stamt uit 1970 en het andere uit de periode dat het terrein nog een kazerne was (circa 1930).

In verband met het voornemen van Fundeon om de panden te verbouwen zijn wij gevraagd een huisvestingsonderzoek uit te voeren met als uitgangspunten de visie op de eigen organisatie en een programma van eisen. Wij hebben verschillende modellen ontwikkeld ten aanzien van het m2 vloeroppervlak en de bouwkosten. De studie heeft uiteindelijk erin geresulteerd dat binnen het bestaande casco een nieuwe werkomgeving is gecreëerd, die voldeed aan de gestelde randvoorwaarden: kwalitatief, flexibel, functioneel met logische structuren en kennis delend met een open uitstraling voor bezoekers van het Bouw & Infrapark. Naast het (her)huisvestingsplan en het interieurontwerp zijn ook de technische uitwerking, aanbesteding, financiële en technische begeleiding door ons bureau verzorgd.

Een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp was dat het de bedrijfscultuur en de processen moet ondersteunen. De basis van het concept wordt gevormd door een flexibele en generieke inrichting die de veranderingen in de organisatie, werkzaamheden en personeel probleemloos zal kunnen opvangen. Kernwoorden hierbij zijn: open, transparant, met meer communicatie, een sobere maar warme uitstraling en gericht op interdisciplinair samenwerken in teams. Het gebouw is vervolgens ingedeeld in twee zones. De ene zone heeft kleine kamers en bevindt zich langs de gevels. De andere zone bevindt zich in het middengebied waar men in teamverband formeel en informeel kan samenwerken en vergaderen. Door het gebruik van generieke werkplekken wordt een grote mate van flexibiliteit bereikt. De werkzone langs de gevels is in rustige kleuren en materialen uitgevoerd. Bij de inrichting van de middenzone zijn accentkleuren toegepast, waardoor een duidelijk onderscheid tussen de verschillende functies is ontstaan. Ook de open en transparante ruimten rondom de centrale stijgpunten dragen eraan bij dat collega’s elkaar ontmoeten en samenwerken. Voor deze ruimten zijn eigenzinnige materialen gebruikt, die refereren aan de bouw en als zodanig aansluiten bij de sfeer en beleving van Fundeon. In de grote projectruimten kan in teamverband aan speciale projecten worden gewerkt. Door de strategische positionering van deze ruimten worden medewerkers gestimuleerd van hun vaste plek af te komen voor overleg en ontmoeting.

“Medewerkers van Fundeon zijn blij met het resultaat. De werkplekken zijn flexibel en de sfeer van het interieur wordt als heel prettig ervaren. De mensen zijn zichtbaar en de indeling van het gebouw is logischer dan voorheen. Dit komt de interne samenwerking ten goede”.

 
De uitroep ‘Help! Ik heb een gebouw’ hebben wij helpen veranderen in ‘Gelukkig! Ik heb weer een goed gebouw!’

Project: Huisvestingsplan en interieurontwerp Fundeon
locatie: Harderwijk
Opdrachtgever: Fundeon
Periode: 2012-2013
Omvang: 3.064 m2 BVO
Team: Suzanne Wielart, Milee Herweijer, Stacey FrancisDit artikel e-mailen... ...of afdrukken