volg ons op twitter! @ONBarchitecten

Stedenbouw / Landschap

Op het gebied van stedenbouw zien wij de volgende trends: veel flexibiliteit, open bestemmingsplannen die functies toelaten in plaats van beperken, krimpgebieden, herstructureringsopgaven in bestaand gebied en duurzame locatiegebonden ontwerpen. Voor deze dynamische en onzekere tijd hebben we onze ‘Strategische Stedenbouw’ ontwikkeld waarin we inspelen op een moeilijk te voorspellen markt. Onze stedenbouwkundige plannen hebben vaak het onderliggende (cultuur)landschap als drager en voor woongebieden richten wij ons op vitale woonlandschappen waarin een belangrijke rol is weggelegd voor duurzaamheid.

Landschapontwerp speelt een grote rol in veel van onze projecten. De analyse van het landschap en de vaststelling van karakteristieke elementen is in bijna elk plan bepalend voor ontwerpbeslissingen en keuzes. Twee projecten die dit goed illustreren zijn: Gezondheidspark Hengelo en Campus Westermaat.

Healing Environment: ontwerp tuin zorginstelling Eugeria

Healing Environment: ontwerp tuin zorginstelling Eugeria

Winkelcentrum de Gaard, Utrecht

Winkelcentrum de Gaard, Utrecht

Zonneramen…

Zonneramen…

Strategisch raamwerk Wormerveer Noord

Strategisch raamwerk Wormerveer Noord

Duurzame ruimtelijke visie Teisterbant-Lutterveld

Duurzame ruimtelijke visie Teisterbant-Lutterveld

Winkelcentrum Kennedylaan, Terneuzen

Winkelcentrum Kennedylaan, Terneuzen

’t Kruis Vitaal Woonlandschap

’t Kruis Vitaal Woonlandschap

Bedrijventerrein Campus Westermaat

Bedrijventerrein Campus Westermaat

Waterlinieweg in Utrecht

Waterlinieweg in Utrecht

Gezondheidspark Hengelo

Gezondheidspark Hengelo

Herstructurering Delftwijk, Haarlem

Herstructurering Delftwijk, Haarlem

Masterplan havengebied, Breskens

Masterplan havengebied, Breskens

Strategische stedenbouw: Seahorse terrein, Hengelo

Strategische stedenbouw: Seahorse terrein, Hengelo

De nieuwe Bierkaai, Hulst

De nieuwe Bierkaai, Hulst

Logistiek Park, Moerdijk

Logistiek Park, Moerdijk

Betuws bedrijvenpark (Park 15),  Overbetuwe

Betuws bedrijvenpark (Park 15), Overbetuwe

Koggenpark, Hoorn

Koggenpark, Hoorn

Patio’s Intensive Care UMC, Utrecht

Patio’s Intensive Care UMC, Utrecht