volg ons op twitter! @ONBarchitecten

Thema’s van deze tijd

Ons bureau bestaat al sinds 1919. Dit is gelukt omdat wij ons steeds hebben aangepast aan de tijd. Elke tijd heeft zijn eigen thema’s en vraagt zijn eigen specialismen. De vraag naar goedkope en energiezuinige woningen, de roep naar transformatie van bestaande leegstaande gebouwen, de veranderingen in de zorg, de dreigende leegstand in de winkels en tenslotte de krimp zijn naar ons idee thema’s van de huidige tijd. Wij werken in onze projecten aan deze thema’s en onze senior architecten en adviseurs hebben hierin ieder een eigen specialisme ontwikkeld.

we hebben veel kennis en ervaring op het gebied van Healing Environment.  Onze interieurgroep werkt aan interieurs die bijdragen aan het welzijn en genezing van (oudere) mensen in de zorg.

Architect Lars Zwart is de laatste jaren betrokken bij de totstandkoming van duurzame en zeer energiezuinige (deels passieve) huurwoningen voor woningbouwcorporaties, een tendens die ondanks de crisis doorzet.

Architect Marco Romano is onze specialist kostenbewust ontwerpen, hij slaagt er in om in samenspraak met bouwers en ontwikkelaars schoonheid te realiseren door te ontwerpen vanuit een groot kostenbewustzijn.

Architect Jan Willem van de Sman is onze expert op winkelgebied. Hij is juist nu betrokken bij herontwikkeling en revitalisatie van bestaande winkelcentra.

Onze adviseurs zijn gebouwexperts. Zij geven eenvoudige antwoorden op complexe vragen, zoals de meest actuele vraag of beter hulpkreet: Help! Ik heb een gebouw.

Verder zijn we sterk betrokken bij de ingewikkelde stedenbouwkundige opgave waar we nu mee worden geconfronteerd: krimp!  Wij zien kansen om middels strategische stedenbouw grip te krijgen op dit fenomeen.

Themabladen_waaier_960V

Bewaren

Bewaren