Building Information Model (BIM)

BIM als flexibele werkmethodiek

Vanaf 2008 werkt ONB al met BIM. Naast het toegenomen werkplezier biedt het werken in driedimensionale informatiemodellen zeer veel voordelen. De belangrijkste zijn ruimtelijk inzicht, tijdwinst en faalkostenreductie. De modelleurs van ONB werken met Revit Architecture. Door de vele verschillende ervaringen met BIM is ons bureau zeer deskundig en bedreven geworden. Wij hebben ons een flexibele werkmethodiek eigen gemaakt die het mogelijk maakt om BIM in alle disciplines en in alle fases toe te passen. Deze veelzijdigheid sluit naadloos aan bij het breed werkend architecten- en adviesbureau dat ONB karakteriseert.

De rol van ONB

Binnen de BIM projecten is voor ONB geen vast omlijnde rol gedefinieerd. Onze flexibiliteit biedt juist de mogelijkheid om in verschillende samenwerkingsvormen verschillende posities in te nemen. Wij kunnen bij BIM-projecten zowel een centrale als een decentrale rol spelen. Centraal kunnen wij zowel de rol van BIM-coördinator als van BIM-manager vervullen. In een decentrale rol zijn wij uitstekend in staat ons te conformeren aan de methodiek en werkomgeving van onze BIM-partners. De complexiteit van de modellen (level of development, LOD) kan per project verschillen en is in hoge mate afhankelijk van de samenwerkingsvorm en van de gewenste output.

Het genereren van output

De mogelijkheden van onze BIM-modellen zijn oneindig. Vanzelfsprekend worden uit de modellen alle denkbare tekeningen gegenereerd. Daarnaast wordt het model door onszelf of door externe partijen gebruikt voor diverse vormen van output. Hierbij valt in vroege stadia bijvoorbeeld te denken aan controles van het PVE, verbeeldende visualisaties of bezonningsstudies. Andere vormen van output zijn bijvoorbeeld kostencalculaties, GPR-berekeningen, Bouwbesluittoets en/of animaties. Zelfs in de uitvoeringsfase kunnen onze modellen een op een worden gebruikt in het productieproces.

terug naar werkwijze…

bellen
route