4E methodiek

Ons bureau heeft een eigen methode ontwikkeld om te komen tot een goede afweging tussen belangen die elke opgave betreffen:  Economie (functionele waarde), Ecologie (milieuwaarde), Ethiek (ethische waarde) en Emotie (belevingswaarde). Deze methode is heel verdienstelijk om samen met de opdrachtgever, samen met een groep belanghebbenden of samen met een groep gebruikers te komen tot een voor die opgave gewenste afweging van wensen. Het resultaat geeft inzicht in de gedeelde wensen en ambities en is daarmee van grote waarde in het ontwerpproces dat daarop kan volgen.

4-gezichtspunten

Wij benaderen onze projecten vanuit vier gezichtspunten:

  • Economie (functionele waarde),
  • Ecologie (milieuwaarde),
  • Ethiek (ethische waarde)
  • Emotie (belevingswaarde)

De 4E benadering stelt ons in staat om samen met de opdrachtgever en/of gebruikers te komen tot het gewenste ambitieniveau van de opgave.
Door het inzicht en het bewustzijn van de 4E ’s ontdekken wij in elke opgave kansen voor duurzame ontwikkelingen.

4-E Profiel

Door de deelnemers gericht te laten brainstormen over 32 onderliggende E-thema’s ontstaat een schat aan waardevolle informatie.

Uit dit “project-DNA” ontstaat een projecteigen 4-E profiel (= footprint). Dit 4-E profiel is vervolgens het kompas voor de uitwerking.

Door daarnaast steeds op verschillende toetsmomenten de uitwerking langs het oorspronkelijke profiel te leggen is het mogelijk met alle betrokkenen te communiceren, de samenhang te bewaken en eventueel bij te sturen. Opgaven of projecten worden tevens onderling vergelijkbaar.

Resultaat

De grote winst in dit proces is dat oplossingen worden geboren vanuit samenhang en meerdere E-thema’s bedienen. Deze oplossingen raken verweven met de ziel van het project. Verduurzaming levert zo meer op dan dat zij kost.