De Match

Het spel ‘De Match’ maakt de belangrijkste aspecten voor het huisvesten van kantoororganisaties snel inzichtelijk en zorgt voor
draagvlak bij alle betrokkenen.
Op een interactieve en laagdrempelige manier worden binnen een uur alle belangen gematched. Zodoende kent het spel alleen maar winnaars! Het spel kan ingezet worden bij de opstart van huisvestingsprojecten, maar ook als monitor tijdens de  gebruiksfase.
Een minimale investering met een maximaal resultaat.

deMatch geeft inzicht in huisvestingsprioriteiten, deze kunnen vervolgens als input dienen voor ontwerpende partijen en vastgoed professionals.

deMatch kan gespeeld worden met spelers uit verschillende belangengroepen (eindgebruikers, ontwikkelaars, gebouweigenaren, managementteams…) om de tegenstrijdige belangen te beargumenteren, maar ook in een homogene groep om speerpunten in huisvestingproblematiek naar boven te halen.

deMatch kan ook als een meetinstrument dienen om tevredenheid van gebruikers te meten en over langere periode te monitoren.

deMatch geeft mogelijkheden om de betrokkenheid van de gebruikers (personeel) bij organisaties op speelse wijze te vergroten en een draagvlak te creëren bij veranderingen.

deMatch heeft als doel om de prioriteiten in huisvesting te benoemen d.m.v. discussie over een breed veld van onderwerpen en zo op speelse wijze te leren van elkaars argumentaties. Het spel kent dan ook geen verliezers, alleen winnaars.

De spelers kiezen uit 4 hoofdthema’s huis, club, techniek en mens een onderwerp, beargumenteren hun keuze en spelen een ridder vooruit. De andere spelers kunnen het ingebrachte onderwerp versterken met een versterkerkaart uit 4 verschillende invalshoeken; ecologie, ethiek, emotie of economie.

Aan het einde van het spel ontstaat een grafiek met de weergave van de prioriteiten in huisvesting en het soort argumenten die door de groep zijn ingebracht.