Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het besef dat wij onderdeel zijn van een groter geheel van opeenvolgende generaties in de context van het universum is een filosofisch grondbeginsel dat teruggaat naar de klassieke oudheid. De laatste decennia heeft dit bewustzijn een nieuwe en concrete lading gekregen: de aarde raakt uitgeput in grondstoffen en natuurlijke bronnen, vermoeid door een veranderend klimaat en onevenwichtig door een gespannen verdeling van welzijn tussen mensen. Om het evenwicht te herstellen is het nodig om opnieuw een balans te vinden tussen economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet). Deze triple-P benadering was een belangrijke inspiratiebron voor onze eigen ontwikkelde 4 E methode. Hierin staat naast de drie E’s van Economie, Emotie en Ecologie, de E van Ethiek centraal.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) heeft met al deze E’s een nadrukkelijk verband en met name ook met de E van Ethiek. In enkele van de door ons gerealiseerde projecten wordt het MVO in de praktijk toegelicht:

 

 

  • ’t Groene Sticht
  • Meisjesstad
  • De Moestuin
  • Ridderhofstad den Engh
  • Stichting Plus Wonen