Appartementencomplex Rijn, Leidsche Rijn, Kavel i5

Op uitnodiging van AM hebben wij samen met Mecanoo architecten een ontwerp gemaakt voor 130 middel dure huurappartementen in Leidsche Rijn Centrum, kavel i5. De woningen zijn minimaal 50 m2 gbo en maximaal 80 m2 gbo. De plint aan het Berlijnplein is ingevuld met een commercieel, maatschappelijk en leisure programma van c.a. 300 m2 bvo. 

Het ontwerp beantwoordt aan de ambitieuze tender uitvraag van de gemeente Utrecht waarbij  architectonische en stedenbouwkundige aansluiting bij de randvoorwaarden gesteld door Jo Coenen, duurzaamheid (energie, integrale duurzaamheid, circulair bouwen) en gezonde verstedelijking de selectiecriteria waren. De ligging op het talud van de A2 tunnel stelde de architecten voor de uitdaging om een efficiënte gebouwopzet te bedenken die de door Jo Coenen gewenste hoge stedelijke plinten mogelijk maakt. 

lees meer....

Ieder architectenbureau heeft twee gebouwdelen ontworpen die schouder aan schouder staan en een gesloten bouwblok vormen met een smalle hof. Mecanoo heeft het hoge bouwblok aan het Berlijnplein ontworpen en de punt, wij hebben de tussenliggende blokken ontworpen waarbij het blok aan de zuidzijde prachtig gelegen is aan het  Park Leeuwesteyn en Alexanderpark. De vier bouwdelen reageren in hoogte en opbouw op de omliggende gebouwen en stedelijke ruimten. 

Flux landschapsarchitecten heeft het ontwerp gemaakt voor de binnentuin. Vanwege de smalle maat is gekozen voor een verticale tuin. De tuin heeft drie niveaus, waarbij het bovenste niveau is gelegen in een opening in het door ons ontworpen gebouw aan het park. Dit noemen wij het venster omdat vanaf hier een indrukwekkende open stedenbouwkundige as zichtbaar wordt over het Alexanderpark. 

We hebben gezocht naar een spel van verschil en overeenkomsten tussen de blokken van Mecanoo en die van ons. Verschillen: Mecanoo kiest vooral metselwerk, wij architectonisch beton, ruw oppervlak versus glad, rood versus grijs (en grijs-groen), horizontale gemetselde banden bij Mecanoo en verticale bij ons. Dichte balustrades bij Mecanoo, open bij ons. Overeenkomsten: de plint als sterk binden element, zorgvuldig vormgegeven aansluitingen en overgangen tussen de geveldelen, niet als botsing, maar meer als dans. En begroeiing als terugkerend element geïntegreerd in de architectuur in de loggia’s en de plinten. Er is gekozen voor traditionele en mooi verouderende materialen. Aandacht voor detail, plastisch en ambachtelijk, maar tegelijkertijd ook innovatief en duurzaam. Het gebouw zal de tand des tijds kunnen doorstaan door de hoogwaardige materialen, maar biedt ook toekomstige herbruikbaarheid door grote delen van het metselwerk droog te stapelen.

Circulariteit heeft een belangrijke rol gespeeld in de vormgeving van de hof. Hier zijn de gevels gemaakt in staande houten delen, waarbij de onderste twee lagen zijn bedacht in hergebruikte planken. 

Tal van duurzame keuzes hebben geresulteerd in een MPG score van 0.62, een BCI van 0,6. In de binnentuin en in de gevels zijn voorzieningen getroffen voor vogels insecten en vleermuizen.

Ons ontwerp hebben wij RIJN genoemd. De naam markeert natuurlijk de bijzondere locatie waar de Rijn in de Romeinse tijd heeft gelopen en veel culturele sporen heeft achtergelaten. Symbolisch biedt het venster uitzicht over het land van RIJN. Maar ook het stromen van de rivier zelf is belangrijk: de analogie met het doorstromen van huurders in hun (woon) carrière en levens en het feit dat dit gebouw op een heel bijzondere manier geborgenheid, comfort, voorzieningen en vooral sociale interactie biedt als ondersteuning voor hun werk. Een echt thuis voor de dragende beroepsgroepen die hier gaan wonen (zorg, onderwijs, etc.) De aanwezigheid van twee lobby’s met een keur aan voorzieningen voor de bewoners en buurt (ontmoeten, kinderopvang, werkplekken, fysiotherapie, daghoreca, etc) en in de punt van het gebouw een ruimte waar deelfietsen beschikbaar zijn en bewoners hun fiets kunnen laten repareren. Een binnentuin die zich leent voor allerlei soorten gemeenschappelijk gebruik en is ingericht als een soort theater. Er is zelfs voorzien in een klusruimte die alle bewoners kunnen gebruiken onder de trap van de binnentuin.

Project: 130 middenhuur appartementen, kavel i5

Locatie: Leidsche Rijn Centrum 📍

Opdrachtgever: AM Wonen Utrecht

bellen
route