Extramuralisatie van de zorg wordt woongemeenschap

Verouderde bebouwing is ook aan de orde in de huisvesting voor de ouderenzorg. Er zijn twee grote vestigingen van zorginstelling Sint Jacob in Boerhaavewijk. Deze zijn onvoldoende toegerust om aan te kunnen sluiten bij de trend van het zogenaamde extramuraliseren van de zorg. Hiermee wordt bedoeld dat de landelijke overheden en zorgstellingen af willen van grootschalige verzorgings-en verpleeghuizen en deze willen vervangen door kleinschalige woon-zorgcomplexen en woonservicezones. Met het doel om betere zorg te kunnen leveren. Sint Jacob heeft de wens om haar vastgoed aan deze ontwikkelingen aan te passen. ONB maakte het selectieontwerp voor het masterplan voor Sint Jacob in Haarlem.

 

Project: Boerhaave

Locatie: Haarlem📍

Omvang:

22.500 m2 b.v.o., 450 zorg-eenheden, 10 groepswoningen, 150 zorgappartementen, 500 m2 voorzieningen, 1000 m2 kantoren

bellen
route