Ontwerp voor de verbouwing van de boerderij aan de Ockhuizerweg 35 en nieuwbouw van 13 schuurwoningen rondom het dorp Haarzuilens

 

Deze ontwerpopdracht betreft drie locaties rondom Haarzuilens, Ockhuizerweg 35, 39 en de locatie aan de Rijndijk, achter de woningen Rijndijk 2 en 4.

Op locatie aan Ockhuizerweg 35 staat een grote goed geconserveerde boerderij uit de jaren 60 die wij verbouwen naar drie woningen. Wij realiseren een eigentijds boerenerf met drie moderne schuurvolumes verdeeld in 7 woningen, schitterend gesitueerd aan het open landschap. De locatie Ockhuizerweg 39 is na de sloop van de agrarische bebouwing braakliggend, omzoomd door een houtwal. In deze groene kamer realiseren wij drie schuurwoningen die zich richten naar Haarzuilens. Op de locatie achter de Rijndijk 2-4 hebben wij drie landelijke woningen ontworpen die passen in het thema van deze plek: wonen aan een open plek in het bos.

lees meer....

Ockhuizerweg 35

Het thema voor de het ontwerp is: wonen aan het erf. In de boerderij situeren wij 3 woningen en aan het erf een schuurwoning met daarin drie woningen en achter het erf twee schuurwoningen met daarin ieder twee woningen.

De architectuur van de schuurwoningen is ingetogen. Alle functies zijn binnen een eenvoudige hoofdvorm geplaatst. De gevels zijn gemaakt van staande houten delen in donker en licht grijs. De daken zijn van aluminium felsplaat in een antracietgrijze kleur. De kozijnen zijn van geanodiseerd aluminium.

De boerderij uit de jaren 60 is zoveel mogelijk intact gelaten. Het voorhuis en de eerste travee van de deel is verbouwd naar een ruime woning met voortuin. De deel is in twee identieke woningen verdeeld. Om te voorkomen dat de boerderij op teveel plaatsen vensters zou moeten krijgen die het unieke karakter van de grote kap zouden aantasten hebben wij er voor gekozen om in het dak aan de oostzijde te voorzien van twee grote openingen die een loggia vormen. De woonruimte bevindt zich op de eerste verdieping. De stalruimte blijft grotendeels zoals deze nu is.

Ockhuizerweg 39

De locatie Ockhuizerweg 39 ligt op korte afstand van het dorp Haarzuilens. Vanaf het perceel bestaat zicht op het dorp en het open land. De woning en opstallen van het agrarisch bedrijf zijn al gesloopt. De aanwezige erfbeplanting rondom het perceel geeft de plek een beschut karakter in het open weidelandschap. Het is de ambitie van de gemeente om met de ontwikkeling van Ockhuizerweg 39 het voormalige agrarische erf op een eigentijdse manier te herstellen en een hernieuwde relatie met het landschap aan te gaan.

Wij situeren drie schuurwoningen aan een gemeenschappelijk erf. De grootste schuurwoning aan de wegzijde, twee minder grote achterop het erf. De toegang tot het erf is zoveel mogelijk aan de oostzijde geplaatst om ruimte en zicht te bieden voor de woningen. De schuurwoningen richten zich met hun ‘gezicht’ uitdrukkelijk naar de Ockhuizerweg.

Achter Rijndijk 2-4

Aan de Rijndijk bevond zich tot enkele jaren geleden een agrarisch bedrijf. Het perceel wordt aan drie zijden begrensd door een sloot. Direct aan de overzijde van deze woningen aan de Rijndijk bevindt zich Kasteel de Haar met omliggende tuinen. Rondom de locatie is het Parkbos aangelegd. Het open weidelandschap verandert de komende decennia naar een parkbos met open en gesloten delen. Deze specifieke ligging in het bos is de basis voor de ontwikkeling van de woonlocatie.

Het concept is ‘wonen op een open plek aan de rand van het Parkbos’.

Vanaf de Rijndijk wordt een nieuwe toegangsweg gemaakt naar de locatie. Deze voert naar drie vrijstaande woningen die straks worden omsloten door de bomen van het Parkbos.

Wij hebben de woningen zo gesitueerd dat ze zich met even grote belangrijkheid presenteren aan degene die de toegangsweg opkomt. De woningen richten zich naar deze ruimte, waar voor bezoek enkele parkeerplaatsen zijn voorzien.

De ontwerpen van de gevels zijn wat landelijker dan de woningen aan de Ockhuizerweg. Dit volgt de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Wij voelen ook dat de ligging in het bos een andere sfeer vraagt dan de ligging in de weilanden. Om dit goed tot uitdrukking te brengen hebben we gekozen voor een rieten kap en toepassing van een balkenstructuur aan de kopgevel.

Project: De Haar Buyten

Locatie: Haarzuilens📍

Opdrachtgever: MBB Ontwikkeling B.V.

bellen
route