Herontwikkeling Ridderhofstad Den Engh | DENGH

Ridderhofstad Den Engh dankt zijn naam aan de gelijknamige burcht die op deze plek in Vleuten heeft gestaan.  Het eiland waarop de burcht stond met de gracht er omheen zijn nog herkenbaar. Net naast het eiland staat een Rijks monumentale boerderij uit de 19e en deels 17e eeuw met een koetshuis. Portaal heeft ons in 2007 gevraagd de visie van architect Es van Ginkel voor de ontwikkeling van dit gebied tot een nieuwe ontmoetingsplek met een mix aan publieke en maatschappelijke functies uit te werken. Dit heeft geresulteerd in een mooi samenhangend en maatschappelijk geëngageerd plan dat echter veel tijd heeft gevraagd om gerealiseerd te worden. Het deel aan de Enghlaan 21 is in 2013 gereed gekomen, het plandeel voor Enghlaan 17 werd begin 2015 opgeleverd.

lees meer....

De Rijks monumentale boerderij aan de Enghlaan 17 is in eerste instantie casco gerestaureerd om ruimte te bieden aan onder andere een kwaliteitsrestaurant en een grand-café met terras. Er zijn door ons plannen gemaakt voor een kleinschalig theater in een kas, een winkel met producten uit de historische moestuinen gerund door de bewoners van Enghlaan 21 en een ijssalon. Helaas trok de beoogde ondernemer zich terug uit de planvorming aan het begin van de crisis. De boerderij heeft daarna jaren leeg gestaan.

Begin 2014 heeft de Utrechtse investeerder Perry Overeem de casco gerenoveerde boerderij aangekocht met de bedoeling om hier een restaurant te realiseren. Het eerder door ons bureau gemaakte en vergunde ontwerp en de bouwtechnische uitwerking door bureau Storm is daarna –na jaren wachten- toch gerealiseerd. Het restaurant functioneert nu echter los van Enghlaan 21 en de moestuin.

De indeling van de boerderij volgt zoveel mogelijk de oorspronkelijke structuur. De begane grond van de deel is geheel ingericht als restaurant. De hooizolder functioneert nu als een te verhuren zaal. De kamers van het voorhuis zijn deels ingericht als meer besloten delen van het restaurant, deels keuken en deels toiletgroep. Op de verdieping is ruimte gemaakt voor het personeel en een speelkamer voor de kinderen. Deze verdieping is middels een loopbrug verbonden met de zaal in de hooizolder.

Tegenover de boerderij bevindt zich een koetshuis. Dit is ook een Rijksmonument en was al eerder gerestaureerd in nauw overleg met de afdeling erfgoed van de Gemeente Utrecht. Deze langwerpige ruimte is ingericht als ruimte voor feesten en diners. Er is een verbinding gemaakt met de aanliggende schuur met kantoorruimte en toiletten.

Enghlaan 21, zie Herontwikkeling Ridderhofstad Den Engh, begeleid wonen Enghlaan 21

Project: projectnaam

Locatie: Leidsche Rijn 📍

Opdrachtgever: opdrachtgever

bellen
route