Forum Vrije Universiteit Amsterdam

Van traditioneel cellenkantoor naar licht, transparant, gedifferentieerd zit-werkgebied.

Na de geslaagde herhuisvesting van de  faculteiten der Godgeleerdheid en Wijsbegeerte, Letteren, FEWEB en het Transitorium heeft de VU ons bureau gevraagd een ontwerp te maken voor de Forum ruimte in het hoofdgebouw van de VU Amsterdam.

De Forum ruimte moet bestaan uit representatieve vergader- en kantoorruimten, kantoorruimte voor bestuursfuncties (College van Bestuur en Raad van Toezicht), protocollaire voorzieningen (zoals ruimte voor de Pedel) en een zit-werkgebied. Er is gekozen om twee vrijgemaakte verdiepingen van de laagbouw te verbouwen tot Forum.  Deze twee verdiepingen liggen op de eerste en tweede verdieping, maar hebben een goede ruimtelijke verbinding met het protocollaire hart van het gebouw: de foyer en de aula op de begane grond.

De bestaande twee vloeren met standaard cellenkantoren zijn in ons ontwerp getransformeerd naar twee lichte, transparante en gedifferentieerde zit-werkgebieden: een representatieve ruimte (zonder gangen).

lees meer....

De deels door ons voor de VU ontwikkelde (basis) typologie van elementen die gebruikt worden in het gehele Hoofdgebouw om de beeldkwaliteit en herkenbaarheid vast te houden en onderhoud te beperken zijn ook hier aan de orde. Maar omdat dit een representatief gebied is, onderdeel van het halgebied, is er hier ‘een plus’ aan kwaliteit toegevoegd.

Na een analyse van de aanwezige en gewenste ruimtelijkheid (doorzichten, verbindingen, lichttoetreding en zicht op (groene)  buitenruimte) hebben wij middelen gezocht om de gewenste ruimtelijkheid en sfeer te kunnen realiseren. Met deze middelen heeft het plan vorm gekregen. De belangrijkste zijn:

  • Het waar mogelijk behouden van bestaande structuur, met eigen robuustheid, ritme en tektoniek.
  • Nieuwe elementen zijn strak, verfijnd en transparant of half doorzichtig. De kleurstelling is neutraal, licht, helder, kleurtoepassing alleen in de stoffering.
  • De bestaande vloertegels zijn in dit deel van het gebouw niet behouden, maar vervangen voor vloervelden van velours tapijt en kunststof geweven matten in 3 kleuren. Deze vloervelden zijn onafhankelijk van de wanden neergelegd. Dit geeft een extra ruimtelijk effect.
  • De glaswanden tussen de ruimtes zijn voorzien van folies met een grafische afbeelding die een subtiele afscheiding/privacy geven en betekenis toevoegen aan de ruimte.

Project: Herhuisvesting Forum, VU Amsterdam

Locatie: Amsterdam📍

Opdrachtgever: VU FCO (Facilitaire Campus Organisatie)

bellen
route