Landschap van pleinen als stadskantoor

We streven naar een eerlijk gebouw dat is verweven met zijn omgeving en de verbinding vormt tussen verschillende lagen in de ruimtelijke context, tussen de verschillende functies en gebruikers en letterlijk en figuurlijk een podium geeft voor de verbinding tussen de drie deelgemeentes en hun bewoners, bestuurders en maatschappelijke organisaties.
Het is een gebouw met lef, open en transparant, leesbaar in ruimtelijke zin en in zijn werking. Het gebouw is eerlijk, belast het milieu niet en maakt de ambities van de gemeente waar op gebied van duurzaamheid en zichtbaarheid voor haar bewoners.
In de materialisatie van het exterieur domineren de houten pleinen, glas, gekleurde zonnepanelen en lichte strakke gevelbekleding van de besloten geveldelen.

 

Project: Gemeentehuis Albrandswaard

Locatie: Albrandswaard📍

Omvang: 2.600 m2 gemeentehuis, multifunctionele accommodatie en inrichting openbare ruimte

bellen
route