Revitalisatie winkelcentrum en plein

In het najaar van 2013 is Altera Vastgoed voor 100% eigenaar geworden van het winkelcentrum Het Rond in Houten. Het winkelcentrum is 28.000m2 groot, bestaat uit 140 winkels en 3 parkeergarages (860 p.p.). De winkels zijn gesitueerd rondom het centrale plein Het Rond. Het winkelcentrum bestaat uit verschillende deelgebieden; het Oude Centrum en de Vershof aan de noord- en westzijde van het plein die in de jaren ’80 zijn gebouwd, de Jumbo en AH gebouwen uit de jaren ’90 en de uitbreiding uit 2008 van de een nieuwe winkelstraat en een overdekte winkelpassage aan de zuidkant van het plein. Altera wil het centrum sterker positioneren als brandpunt van de lokale gemeenschap. Daarvoor is een verbeterslag noodzakelijk. Het project behelst een integrale aanpak van de marketing, signing, interieur, exterieur en openbare ruimte met als doel om te zorgen voor een grotere aantrekkingskracht, binding en attractiewaarde voor het winkelend publiek en de betrokken ondernemers.

Het winkelcentrum bestaat uit verscheidende architectuurstijlen waarmee eenheid en samenhang in het centrum ontbreekt. In de aanpak van ONB wordt het winkelcentrum weer een eenheid: er komen duidelijke architectonische herkenningspunten, winkelplinten worden opnieuw ontworpen waardoor samenhang met de verschillende deelgebieden wordt gecreëerd , de Vershof komt, als uniek winkelconcept, weer centraal in het winkelcentrum te staan. De openbare ruimte wordt opnieuw ingericht en daarmee het verbindend element wordt tussen de verschillende deelgebieden. Het plein Het Rond wordt compacter en aantrekkelijker gemaakt om langduriger te verblijven mogelijk te maken. Rondom het plein ontstaat mogelijkheden voor terrasjes, een muziektent op het plein zorgt voor denodige “reuring” en het plein krijgt een groenere uitstraling.

lees meer....

Ook worden logistieke knelpunten opgelost: extra liften en rolpaden worden geplaatst om de relatie tussen het winkelen en parkeren te versterken.
De drie parkeergarages worden qua uitstraling en herkenbaar aangepakt. De entreepartijen worden nadrukkelijker vormgeven waardoor ze beter vindbaar zijn. Nieuwe pictogrammen zorgen voor een betere herkenbaarheid van de verschillende parkeergarages.

Het interieur van de winkelpassages wordt verbeterd; de slechte akoestiek wordt aangepakt en het

verlichtingsniveau wordt versterkt waarmee de uitstraling van het interieur wordt verbeterd.

Project: Revitalisering winkelcentrum Het Rond

Locatie: Houten 📍

Opdrachtgever: Altera Vastgoed NV

bellen
route