Natuurinclusief wonen in stedelijk weefsel      

Het was de wens van de omwonenden om de nieuwe bebouwing op het Hieronymuserf open te laten zijn naar het Hoveniersgebied aan de oostzijde van de spoorbaan. Ruimtelijk zou er een relatie moeten komen tussen de twee gebieden, als waren zij één.
De bebouwing opent zich naar het hoveniersgebied aan de oostzijde van de spoorbaan, houdt afstand tot de panden aan de Maliesingel en het (Rijks)monumentale huis aan de Mistroom. De bebouwing is sterk geleed en daarmee kleinschalig en ondergeschikt aan de hoofdbebouwing, zijnde de panden aan de Maliesingel.
Wij zien een bescheiden bebouwing voor ons met platte daken die zijn begroeid met sedumplanten. Deze bebouwing is trapsgewijs opgebouwd zodat het gevoel ontstaat dat de bebouwing als het ware voortkomt uit het hoveniersgebied. Wij zullen het terrein waarop de woningen worden gebouwd wat hoger gaan aanleggen.
De nieuwe bebouwing wijkt in silhouet bewust af van de historische panden. Deze blijven hiermee in hun waarde terwijl de nieuwe bebouwing gevoelsmatig meer bij de tuinen hoort. Dat is ook de reden dat wij hebben gekozen voor een moderne abstracte architectuur, als contrast met de historische stadspanden.

 

lees meer....

De architectuur is ontworpen vanuit zijn relatie met de tuinen, de hagen en de bomen, is eenvoudig van opzet en ademt een rustige monumentaliteit. De gemetselde gevels zijn opgetrokken in warm aardse kleuren, ruw van oppervlak en maken een robuuste indruk. Elke verdieping vormt een soort ‘tunnel’: aan twee zijden open, aan twee zijden gesloten. De open zijdes bestaan uit grote glaspuien, soms zijn gedeelten gesloten met houten delen. Hiermee krijgen de woningen een heel sterke richting. Deze richting staat in principe haaks op de Singel, maar de woningen met een derde woonlaag richten zich naar het hoveniersgebied. Er ontstaat zo een rustige plastiek van gemetselde volumes, grote openingen, deels met houten vlakken en natuurlijk veel groen in tuinen en op daken.
De ruggengraat van ons plan wordt eigenlijk gevormd door een slingerend paadje over het erf. Dit pad vormt de verbinding tussen de Maliesingel en het fietspad langs de spoorbaan. Mogelijk is dit pad overdag openbaar toegankelijk. Wij zien hier een tuinpad voor ons, bestraat met goed beloopbare grasklinkers en aan weerszijden een strook gras uitgevoerd als wadi. De overgang naar de tuinen wordt gevormd door kastanjehouten schapenhekjes en hagen. Er bevinden zich ook hagen tussen de tuinen. Deze worden bij de koop meegeleverd. Aan de zijde van het spoor bevindt zich ook een lage haag om de tuinen af te schermen. Direct naast het fietspad bevindt zich een strook gras. De tuinen lopen af richting de oever van de Minstroom zodat deze beter zichtbaar wordt vanaf het fietspad en vanuit de aanliggende woningen.

Project: Hieronymuserf

Locatie: Utrecht 📍

Omvang: 7 grote geschakelde villa’s

bellen
route