Project

Als integraal onderdeel van het stedenbouwkundig plan Sporthelden West in Culemborg hebben we in opdracht van Heijmans Vastgoed het ontwerp gemaakt voor 20 woningen. Deze koopwoningen in de zuidwestelijke hoek van de Sporthelden West, zijn ontworpen als een modern fort: rijen van drie en vier huizen, in drie lagen, geclusterd in een molenwiek verkaveling. Deze verkaveling sluit aan bij de belendende percelen, en vormt een drietal openbare ruimtes met een diagonale verbinding naar de uiterste hoek van de wijk. De middelste ruimte, gesloten tussen vier kopgevels, heeft het karakter van een hofje. Het casco van de woning is gebaseerd op de conceptwoning van Heijmans, de verschijning is echter bijzonder.
lees meer....
Als onderbreking in de continuïteit van de noordelijke oever is een architectonisch ensemble gecreëerd. Dit modern fort is intiem, maar heeft ook spannende doorsteekjes. De configuratie maakt een spannende setting op een markante plek. De architectonische uitstraling van de woningen is stoer, met ramen in antraciete kozijnen die soms geclusterd zijn in grote eenduidige elementen  doordat tussen de ramen, in dezelfde donkere kleur, horizontale planken van plaatmateriaal worden gepotdekseld. Een type gevelbekleding en sfeer die aansluit bij de rode en gele kleuren van de beoogde doelgroep. Zeer contrasterend, worden soms smalle ramen, als horizontale ‘schietgaten’, in de gesloten gemetselde vlakken ingesneden. Een licht geknikte daklijn en kleurverschil van de voegen in het licht maar rustiek metselwerk zorgen voor afwisseling en telbaarheid van de woningen, waarbij de hemelwaterafvoeren de metselwerkvlakken subtiel knippen. De raamopeningen zijn uitgelijnd in een herkenbare, herhalende dynamische compositie binnen deze vlakken. Het complex kent, binnen deze sterke eenheid van karakter, genuanceerde verschillen in expressie, afhankelijk van de openbare ruimte waarop de gevels gericht zijn. Afhankelijk van de oriëntatie op de zon wordt bij de raamopeningen een crème witte aluminium louvres buitenzonwering aangebracht: schuifpanelen voor de ramen op het zuiden, vaste verticale elementen naast de ramen op het oosten en westen. De louvres schuifpanelen worden ook gebruikt op maaiveld niveau als beweegbare privacy schermen bij de grote glasopeningen.  De kopgevels rondom de blokken zijn voorzien van smalle, horizontale panoramaramen op straatniveau voor een maximale doorkijk vanuit de woningen, met behoud van privacy. Aan de landschappelijke rand van het complex, waar geen privé tuinen direct aan grenzen, zijn op twee kopgevels raampartijen op de verdieping toegevoegd voor de uitzicht. Het ontwerp, sterk afwijkend ten opzichte van de gebouwen eromheen qua dichtheid en volume, stimuleert en faciliteert de bewoners in het gebruik van de bijzondere openbare ruimtes in en om het complex, ieder met een eigen karakter en uitstraling.  De grenzen tussen privé en gemeenschappelijk vervagen in deze compacte gemeenschap. De hofjes zijn verankerd in het stedenbouwkundige plan maar hebben ook duidelijk een eigen karakter; een open hof met veel gebruiksmogelijkheden, een open hof met een fruitboomgaard als uitloper van het plan en het centrale plein als hof van het eigentijdse fort. Water speelt in en rond het complex een belangrijke rol want net als in de rest van het plan wordt het regenwater door de hofjes bovengronds naar de omliggende wateren afgevoerd.
Project: Hofwoningen Culemborg

Locatie: Culemborg📍

Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed B.V.

bellen
route