Javatoren

Als onderdeel van de ontwikkeling van het JAVA-terrein in Almelo heeft op ten noort blijdenstein een kantoortoren ontworpen. De kantoortoren past binnen de door de gemeente Almelo voorgestelde ontwikkeling van hogere bouwvolumes langs het kanaal en is er in feite het hoogste punt van. De kantoortoren is ontwikkeld voor de verhuurmarkt. De plattegronden zijn daarom flexibel in deelbaar en elke verdieping kan in principe door twee huurders worden afgenomen.
Enige studie bracht al snel aan het licht dat met een effectief grondvlak van ± 500m² en 13 à 14 lagen (7000m² bvo maximaal) niet de verhouding van een toren ontstaat.

lees meer....

We hebben vastgesteld dat het gebouw volume zich vanwege zijn verhoudingen zou moeten voordoen als een monoliet, in feite de archetypische vorm van de toren zoals de natuur en de prehistorie die heeft voortgebracht. We nemen dus heel bewust afstand van de metafoor die in de meeste moderne torens is terug te vinden namelijk de toren als gewichtsloze –ijle- vorm.
In zekere zin bevestigen wij dus het gedrongen karakter van de toren, maar door te kijken naar de archetypische torens hebben wij ook middelen gevonden om het volume soms slank en uitdagend te maken. Door middel van maquettes en computeranimaties is er gezocht naar de meest optimale vorm welke binnen het budget kan worden gerealiseerd:

  • De plattegrond is licht geknikt, zodat er overhoeks een scherp aanzicht ontstaat;
  • De vensters zijn op verschillende diepte in de gevel geplaatst, zodanig dat er een groot contrast ontstaat tussen sterk verticaal gelede -en vlakke gevel delen;
  • Om de windhinder rondom de entree te reduceren is er op de vijfde en zesde verdieping een horizontale uitsparing in de gebouw massa gemaakt.

De gevels hebben zo elk een eigen uitdrukking gekregen, reagerend op de omgeving:
Het hoge vlakke gedeelte in de zuid-oostgevel correspondeert met het slanke hoge volume van het Gerechtsgebouw ertegenover. Het grote vlakke gedeelte boven de insnoering in de noord-oostgevel gedraagt zich als een groot venster richting het kanaal, terwijl de diepliggende ramen onder de uitsparing zich als klassieke pilasters aan de kade laten zien.

Project: Kantoor java

Locatie: Almelo 📍

Opdrachtgever: Dura Vermeer Bouw Hengelo

bellen
route