Hieronymuserf

Binnenstedelijke plannen beginnen voor ons altijd met een open en verkennend gesprek met de omwonenden. In het eerste gesprek gaven de omwonenden aan liefst een kleinschalige bebouwing te zien met geringe hoogte. De opdrachtgever heeft toen aangegeven dat zij ervoor willen kiezen om het aantal woningen beperkt te houden, namelijk 7 stuks. De omwonenden gaven aan veel belang te hechten aan de beleving van het groene hoveniersgebied aan de oostzijde van de spoorbaan en vroegen aandacht voor de mooie historie van de locatie. Men vroeg aan ons om vooral woningen te ontwikkelen met een hoge kwaliteit, passend bij de monumentale kwaliteit van de panden aan de Singel.
lees meer....
Wij hebben gekozen voor een moderne architectuur die is ontworpen vanuit zijn relatie met de tuinen, de hagen en de bomen. De architectuur is eenvoudig van opzet en ademt een rustige monumentaliteit. De gemetselde gevels zijn opgetrokken in warm aardse kleuren, ruw van oppervlak en maken een robuuste indruk. Elke verdieping vormt een soort ‘poort’: aan twee zijden open, aan twee zijden gesloten. De open zijdes bestaan uit grote glaspuien, soms zijn gedeelten gesloten met houten delen. Hiermee krijgen de woningen een heel sterke richting. Deze richting staat in principe haaks op de Singel, maar de woningen met een derde woonlaag richten zich naar het hoveniersgebied.
Er ontstaat zo een rustige plastiek van gemetselde volumes, grote openingen, deels met houten vlakken en natuurlijk veel groen in tuinen en op daken. Midden in het plangebied bevindt zich een wandelpad dat op een informele manier de Singel verbindt met de het hoveniersgebied en de oever van De Minstroom.
Project: 7 stadsvilla’s Hieronymuserf

Locatie: Utrecht 📍

Opdrachtgever: Selectie Gemeente Utrecht

 

bellen
route