Renovatie van 199 woningen Rivierenwijk | Utrecht

Wij zijn gevraagd om woningbouwvereniging Mitros te adviseren bij de renovatie van 199 woningen in de Rivierenwijk in Utrecht. De woningen hadden een armoedige uitstraling en voldeden qua comfort niet meer aan de eisen van deze tijd. Wij hebben scenario’s ontwikkeld voor renovatie of sloop met nieuwbouw, elk voorzien van een complete exploitatieopzet. Op basis hiervan heeft Mitros een strategische keuze voor volledige renovatie gemaakt. Met behulp van onze technische en esthetische rapportage is vervolgens een verantwoord en afgewogen plan opgesteld en gerealiseerd. Ook het toezicht hebben wij uitgevoerd.
lees meer....
De 199 woningen liggen in het ‘Kleine Wijkje’, dat zich onderscheidt door een samenhangend stedenbouwkundig geheel. De planmatige structuur hiervan is door de jaren heen goed bewaard gebleven. De wijk wordt gekenmerkt door eenduidigheid in kleur- en materiaalgebruik en samenhang in architectuur. De bouwblokken zijn als een ensemble vormgegeven. Opvallend zijn de bijzondere hoekoplossingen. Vroeger waren hier winkeltjes gesitueerd. Bij een eerdere renovatie zijn de winkels echter verdwenen en zijn de hoekwoningen vergroot. Door de hoekoplossingen zijn terugspringende rooilijnen ontstaan, waardoor extra verblijfsgebied in de straat is gecreëerd. In de afgelopen decennia zijn bij diverse renovaties veel oorspronkelijke kenmerken van de woningen verloren gegaan, zoals karakteristieke schoorstenen, raampartijen en voordeuren. Wij hebben onderzoek verricht naar de oorspronkelijke detailleringen en kleurstellingen van de kozijnen, deuren, dakgoten en -kapellen. Door de renovatie is – binnen redelijke financiële kaders – het oorspronkelijke karakter van de woningen zoveel mogelijk hersteld. De aluminium kozijnen zijn vervangen door houten kozijnen, de voordeuren zijn vervangen en de daken en goten zijn gerepareerd. De nieuwe kleurstellingen benadrukken de karakteristieke stedenbouwkundige opzet van de wijk. De hoeken van de bouwblokken hebben een ossenbloedrode voordeur gekregen, de voordeuren in de woonstraten zijn standgroen van kleur.

De ingreep heeft erin geresulteerd dat de oorspronkelijke woon- en stedenbouwkundige kwaliteiten van het ‘Kleine Wijkje’ weer volledig zijn hersteld, waardoor het ook voor de komende decennia weer een prettige woonomgeving zal zijn.

Project: Renovatie 199 woningen

Locatie: Utrecht📍

Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Mitros

bellen
route