Rotterdam School of Management

Voor de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit hebben we op basis van een winnende tender de nieuwe open en transparante huisvesting verzorgd van de afdeling Student Services.

Het nieuwe interieur is ontworpen met zorg voor een gezond werkklimaat; er zijn uitsluitend recyclebare materialen met lage emissies gebruikt en er is veel aandacht besteed aan groen, daglicht en efficiënt ruimtegebruik.

lees meer....

De bestaande situatie van het huidige gebouw werd gekenmerkt als een zeer introvert kantoor, met weinig differentiatie en een slechte oriëntatie zowel naar binnen als naar buiten. De verdieping was anoniem, zonder eigen identiteit. Voorzieningen voor ontmoeting en interactie leken te ontbreken, de vindbaarheid voor de studenten en gastvrijheid voor de externe bezoekers was ondermaats. De bestaande introverte huisvesting miste de sfeer en representativiteit en voldeed niet aan de eisen van de moderne academische werkomgeving.
Gezien het karakter van de afdeling met veel aanloop van externe gasten en studenten, hebben we een concept ontwikkeld waarbij we ieder medewerker een werkplek bestaande uit een gesloten kantoorruimte kunnen bieden met de benodigde privacy om geconcentreerd te kunnen werken en tegelijkertijd ruimte gecreëerd voor de interactie, afstemming en een waardig ontvangst van de studenten en externe bezoekers. Leidend hiervoor was de zoektocht naar de optimale routing en zonering in relatie tot aanloop van externe bezoekers. Bij dit project waren de gebruikers tijdens het gehele ontwerptraject aangehaakt en alle belangrijke ontwerpstappen zijn in ook gezamenlijke consensus genomen.

We geloven dat in de academische omgeving de gangen verheven moeten worden tot “wandelgangen”, om de beroemde “toevallige” ontmoetingen te kunnen faciliteren. Deze wandelgangen vragen iets meer ruimte en bieden ruimte voor een tete-a-tete, wachtgebieden en tal van diverse ondersteunende functies. Ook in dit plan zijn de gangen “opgelost” in een doorgaand levendig verblijfsgebied. Het resultaat is geheel nieuwe indeling, met een goede balans tussen het creëren van voldoende ruimte voor ontvangst en welkom voor de studenten en rust en privacy voor de medewerkers.
Tijdens de ontwerpsessies met de gebruiker kwamen ook verschillende universele thema’s aan de orde, welke vervolgens verwerkt zijn in het ontwerp. Onder andere het thema van oriëntatie; het gevoel dat je weet waar je bent in relatie tot de context. Dit is een belangrijk punt voor het welbevinden van mens! Daarom is het bijvoorbeeld wenselijk om zoveel mogelijk uitzicht en transparantie op de kruispunten en op de uiteinden van de gangen te creëren en hierdoor het daglicht diep in het interieur te brengen.
Ook de interne transparantie, de vindbaarheid van de verschillende functies en collega’s, het overzicht op de verdieping en het “afdelingsgevoel“ werden besproken en werd er gezamenlijk met de gebruiker de juiste balans gezocht tussen de wens van privacy, het gevoel van bij de afdeling te horen en de eigen identiteit.

Project: Herinrichting Rotterdam School of Management

Locatie: Rotterdam📍

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit

bellen
route