Kantoorgebouw der Steenkolen Handelsvereeniging te Utrecht

In 2013 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het kantoor van de Steenkolen Handelsvereeniging (SHV) in Utrecht benoemd als rijksmonument. Tot op heden het enige(!) na-oorlogse rijksmonument in Utrecht. In 1960 werd het nieuwe hoofdkantoor van de SHV door Prins Bernhard geopend. Het gebouw moest niet alleen dienst doen als administratief centrum van de toenmalige verenigde Steenkolen Handelsvereeniging, maar ook als de representatieve zetel van het concern. Tevens hechtte de directie er veel waarde aan om het adres Rijnkade 1, bekend in binnen- en buitenland, te behouden. Dit heeft de situatie en de architectuur beïnvloed. Ook de ligging en de afmetingen van het terrein speelden een belangrijke rol bij de situering, vorm en architectuur van het gebouw. Dit opvallende gebouw is hoofdzakelijk vormgegeven door architect Blijdenstein. De heren Kooy en Enthoven hebben voornamelijk aan de indeling van de plattegronden gewerkt.

lees meer....

De ligging van het terrein is stedenbouwkundig interessant. De Mariaplaats vormt één van de openingen naar de Utrechtse binnenstad. Wanneer men vanaf het station en via de Willemsbrug het centrum van de stad nadert met de torens van de Dom-en Buurkerk op de achtergrond, moet men dit kunnen ‘voelen’. Het kantoorgebouw bestaat uit drie hoofdmassa’s: het blok aan de Rijnkade met hoofdentree, trappenhuis, directie-, staf- en secretariskamers, vergaderzaal en twee liften; de vleugels langs de Mariaplaats met kantoorzaal, kantine en dienstvertrekken en een blok met flatwoningen die de Mariaplaatsvleugel afsluit. Aan de Mariaplaats bevinden zich drie doorgangen naast elkaar: naar de bovengrondse parkeergarage, de ondergrondse parkeergarage en de oud-katholieke kerk.
De opdrachtgever wilde gevels van een duurzaam, tegen regen en vuil bestendig, materiaal. De voornaamste muurvlakken zijn gemaakt van zachtgroene Wallische kwartsiet. Toepassing van dit materiaal heeft in ons land niet op grote schaal plaatsgevonden, maar de structuur en hardheid ervan gaven de ontwerpers voldoende vertrouwen om het te gebruiken. Voor de borstweringen van de kantoorzalen langs de Mariaplaats is Jura gebruikt, een Duitse kalksteen, die bij verwering steeds helderder wordt. De borstweringen aan de Rijnkade zijn van Italiaans Serpentino en de plinten en vlakvullingen tussen de kolommen aan de Mariaplaats zijn gemaakt van Beola strié, een Italiaanse natuursteen.

 

 

Project: Kantoorgebouw der Steenkolen Handelsvereeniging (1960)

Locatie: Utrecht 📍

Opdrachtgever: Steenkolen Handelsvereeniging SHV

bellen
route