Transitorium VU Amsterdam

Het Transitorium is bouwkundig en architectonisch een “zusje” van het door ons gerenoveerde Hoofdgebouw waarin de universiteit gehuisvest is. Hier heeft ons bureau het ontwerp gemaakt voor de herhuisvesting van diverse faculteiten en de representatieve gebieden.

Voor het Transitorium hebben voorgesteld om de structurele ingrepen te concentreren en de aanwezige grillige mix van gangetjes en pleintjes te transformeren in een heldere “vrije zone” met veel daglicht, dat contact biedt met de centrale patio. Dit geeft een enorme boost in de ruimtelijkheid en het gevoel voor oriëntatie voor het gehele gebouw.
De door ons geïntroduceerde nieuwe centrale open as, met veel daglicht en contact met het atrium, geeft een aantrekkelijke mogelijkheid om naast voorzieningen voor ontmoeten, pantry’s e.d. ook structureel diverse open werkplekvormen en overlegfaciliteiten te realiseren als aanvulling op de standaard kantorenstructuur aan de gevels. Ook deze hebben een kwaliteitssprong gemaakt in materiaal, kleur en licht en zijn weer leesbaar en herkenbaar geworden in het gebouw.

lees meer....

De vrije universiteit omschrijft zichzelf als: ambitieus in ‘wetenschappelijk onderzoek en onderwijs’ en stimuleert de vrije en open communicatie van ideeën. Deze ambitie is echter niet meer leesbaar in de huidige huisvesting: het gebouw heeft diverse gebruikers gehad en werd in een aantal architectonisch weinig samenhangende stappen gedeeltelijk ”verbouwd/opgeknapt”. Deze ‘verrommeling’ is een herkenbaar en sluipend proces bij dit type gebouwen.
Achter de laag van pragmatische, functionele en technische inpassingen en “opleuk beurtjes”, is bij het Transitorium de oorspronkelijke karakteristieke brutalistische en architectonisch hoogwaardige uitstraling van het gebouw deels verdwenen.

De grootste en voor de hand liggende kans bij renovatie op architectonisch gebied was voor ons het (weer) zichtbaar en optimaal bruikbaar maken van de oorspronkelijke architectonische kwaliteiten.
De bestaande ruimtestructuur werd gekenmerkt door een zeer introvert kantoorconcept met weinig differentiatie en slechte oriëntatie, zowel binnen als naar buiten niet passend bij deze tijd. Voorzieningen voor ontmoeting en interactie zijn verjaard, chaotisch gepositioneerd met weinig verblijfskwaliteit. Het hoogwaardige centrale atrium heeft geen kwalitatieve impact.
Op ruimtelijk gebied biedt de huidige heldere skeletstructuur kansen om hierin op strategische locaties met een reeks beperkte ingrepen een grote verbetering te realiseren. Door de budgettaire beperking zou de focus op gemeenschappelijke ruimtes zorg kunnen dragen voor de cohesie en de algemene kwalitatieve en ruimtelijke verbetering op gebouwniveau.

Project: Verbouw en herinrichting Transitorium VU Amsterdam

Locatie: Amsterdam📍

Opdrachtgever: VU FCO Campusontwikkeling

bellen
route