Sociaal Cultureel Centrum Vorstelijk Complex | Utrecht

Al vele jaren bestond de wens bij de Gemeente Utrecht om de panden van de voormalige Prins Bernhard en Beatrix scholen (beide gemeentelijk monument) in de wijk Zuilen een passende herbestemming te geven. In 2005 hebben wij via een Europese aanbesteding de opdracht gekregen om samen met de Gemeente Utrecht en de toekomstige gebruikers een plan te ontwikkelen voor renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw van het ‘Vorstelijk complex’.

lees meer....

De gemeente wilde door de herontwikkeling de wijk een nieuwe impuls geven met het Vorstelijk complex als bruisend sociaal-cultureel hart van de wijk. Bij de renovatie van de panden is ernaar gestreefd de monumentale onderdelen zoveel mogelijk te handhaven. Ditzelfde gold voor het interieur. De robuuste uitstraling van de Beatrix school is extra geaccentueerd door op aangewezen plekken contrasterende / hedendaagse materialisatie en kleuren toe te passen. In de monumentale panden zijn multifunctionele ruimten gerealiseerd die de sociaal-culturele rol op zich nemen. De Prins Bernhard school, gericht naar de as van Berlage, doet dienst als horeca- en entreegebouw en de Beatrix school, meer gericht op de wijk, wordt gebruikt voor cursussen en bijeenkomsten.

De theaterzaal paste fysiek niet in de monumentale gebouwen. Bovendien zouden de strenge technische eisen die gesteld worden aan bijvoorbeeld geluid, theatertechniek en brand te veel impact hebben op de bestaande gebouwen. Om de monumenten zoveel mogelijk in hun waarde te laten, is voor de nieuwbouw voor een vrijstaande en contrasterende architectonische uitwerking gekozen. De theaterzaal is vervolgens als een soort diamant tussen de twee monumentale panden gelegd. Door de theaterzaal deels de grond in te duwen, blijft het ensemble tussen de bestaande bebouwing gehandhaafd. De expressieve vorm weerspiegelt de dynamiek van het gebruik van het gebouw en geeft bovendien het complex de gewenste extra uitstraling.

Project: Vorstelijk Complex

Locatie: Utrecht📍

Opdrachtgever: Stadsontwikkeling Gemeente Utrecht

bellen
route