VU de faculteiten der Godgeleerdheid en der Wijsbegeerte, Letteren en FEWEB

De vrije universiteit omschrijft zichzelf als: ambitieus in ‘wetenschappelijk onderzoek en onderwijs’ en stimuleert de vrije en open communicatie van ideeën. Het huidige hoofdgebouw voldoet hier niet aan, hierom heeft VU ons gevraagd om een concrete invulling te geven aan een nieuw huisvestingsconcept. Als antwoord zijn wij uitgegaan van het maken van overwegend niet persoonsgebonden werkplekken met extra ruimte voor zowel formele, als informele ontmoetingen tussen studenten en medewerkers.
lees meer....
Ons indelingsconcept gaat uit van het behoud van de monumentale kwaliteiten van het bestaande gebouw en het wijzigen van aspecten die niet passen bij de nieuwe wensen en eisen vanuit de behoeftes van een nieuwe moderne, open en duurzame werksfeer. We hebben gekeken naar de activiteiten van de academische wereld, deze laat werkzaamheden zien waar concentratie is vereist. De kleine bouwsteen van het eenpersoons geconcentreerd werken moest worden geïntegreerd in de bestaande structuur van het gebouw. De oplossing is gevonden in het gedeeltelijk slopen van de bestaande wand tussen de verkeersruimtes en kantoorzone en deze te verplaatsen richting de gevel. Door deze ingreep is de visuele en kwalitatieve eenheid van de robuuste en karakteristieke structuur van het bestaande gebouw behouden gebleven.

Nieuwe toevoegingen zijn bescheiden doordat er gebruik gemaakt is van glas, metaal en natuurlijke materialen en unieke bestaande details zijn behouden. Het kleurgebruik is ingetogen en beperkt zich tot kleuraccenten. Zo is het oude monumentale hoofdgebouw een integraal onderdeel geworden van een nieuwe moderne werkomgeving.

Project: Herhuisvesting v/d faculteiten der Godgeleerdheid en der Wijsbegeerte, Letteren en FEWEB

Locatie: Amsterdam 📍

Opdrachtgever: VU FCO (Facilitaire Campus Organisatie)

bellen
route