Winkelcentrum & appartementen, Velperbroek

De bezetting van het wijkwinkelcentrum Velperbroek liep door zijn introverte ligging en gebrek aan presentatie sterk terug.
Ons bureau is vanaf de start betrokken geweest bij de ideevorming van het nieuwe winkelcentrum. Met de gemeente en een klankbordgroep (bestaande uit o.a. winkeliers en omwonenden) is gezocht naar een passend stedenbouwkundig model. De presentatie van het winkelcentrum naar de omgeving, de overgang naar de omliggende (woon)omgeving en het goed afwikkelen van het laden en lossen vormden belangrijke aandachtspunten met als doel een prettig verblijfsgebied te creëren, waar winkelen en wonen hand in hand gaan. Het nieuwe winkelcentrum is door de positie van twee markante torens sterk verankerd aan de Kennedylaan, de belangrijkste toegangsweg van de A12 naar het centrum van Velp. Naast winkels zullen er ook zorggerelateerde functies en appartementen worden gesitueerd.
De begane grond is een continue glasstrook waarin commerciële ruimten zijn gehuisvest. De gebouwmassa erboven is vormgegeven door stoer metselwerk met grote raamopeningen en een extra verdiepte negge. Door de overkragende bovenbouw wordt de entree van de winkelpassage geaccentueerd. De appartementen aan de oostzijde van het complex kaderen een gemeenschappelijke daktuin af.

Project: Velperbroek

Locatie: Velp 📍

Opdrachtgever: Rabo Bouwfonds

bellen
route