Omgaan met historische context

Als wij worden gevraagd om een ontwerp te maken dat verwijst naar historische voorbeelden beginnen wij met het vaststellen van de essentie van dat historische voorbeeld. Uiteindelijk is die essentie vastgelegd in details. Hoe is een kozijn precies in de muur geplaatst of wat is de verhouding tussen hoogte en breedte van het kozijn, hoe is de entree vormgegeven, etc. De essentie van het historische voorbeeld vertalen wij naar  een eigentijdse uitwerking vanuit de huidige bouwtechniek. Soms gaan wij een stap verder en proberen wij ook de typologie van een historisch voorbeeld in essentie te begrijpen en te vertalen naar nieuwe vormen. Historiserende architectuur krijgt zodoende een interessante diepgang, sluit beter aan bij het nu  en verwordt niet tot een pastiche. Deze projecten zijn een illustratie van deze benadering.

bellen
route