Gebouwen De Kompanen

Op uitnodiging van Hurks Vastgoedontwikkeling BV en GroenWest hebben wij samen met de architectenbureaus Aiscube en SlangenHochstenbach een ontwerp gemaakt voor 325 midden-huur en sociale huur appartementen in Leidsche Rijn Centrum, kavel G11-G12. In De Kompanen zijn in totaal 194 sociale huurwoningen, vijftig daarvan zijn voor de doelgroep die uitstroomt uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen en de doelgroep Beschermd Thuis.

Het project is De Kompanen genoemd, we zochten naar een naam die zowel het uiterlijk als de inhoud in de kern raakt. Naar woorden die enerzijds passen bij de klassieke opbouw en heldere compositie van het ontwerp. En die anderzijds aansluiten op dat wat we aanstaande bewoners willen bieden: een frisse start, nieuwe perspectieven en een positieve toekomst.

De twee bouwblokken zijn uitgewerkt in verschillende architectonische eenheden, schouder aan schouder, ieder met een eigen toon en vol nuances. Ons bureau heeft in beide blokken een gedeelte ontworpen, aan het Berlijnplein (G11) en het zuidwestelijke deel van G12. 

lees meer....

Heldere structuren met verschillende beukmaten geven ruime mogelijkheden voor huidige en toekomstige indelingen. Op de woonlagen worden middelgrote en ruime appartementen gerealiseerd. De compacte appartementen kunnen later ook worden samengevoegd. Onder het gebouw zijn de parkeerplekken efficiënt ingepast. Fietsenbergingen zijn goed toegankelijk op maaiveldniveau. In de levendige plint van De Kompanen bevinden zich commerciële en maatschappelijke functies en activiteiten. 

Uit diverse scoringsmethodieken blijkt dat De Kompanen bewoners een uitstekend leefklimaat biedt. Het plan heeft een GPR-score van 7,79 gemiddeld. De MPG-schaduwprijs komt uit op maximaal € 0,70/m2 bvo per jaar. Dit onderstreept de ambitie op het gebied van circulair bouwen, terwijl op het gebied van energieprestatie wordt voldaan aan de komende BENG-eisen.

Goede isolatie en kierdichting, warmteterugwinning uit ventilatielucht reduceren de energievraag. Stadsverwarming wordt ingezet als warmtevoorziening. Dit warmtenet wordt verduurzaamd volgens de routekaart van Eneco, zodat er in de toekomst geen fossiele brandstoffen meer nodig zijn. Ruim 1.000 zonnepanelen op de daken van De Kompanen geven een flinke compensatie op het elektriciteitsgebruik. De gemiddelde energieprestatie van De Kompanen komt uit op 0,37.

De Kompanen creëert de belangrijkste randvoorwaarden voor de woningen als grondstoffenvoorraad. Door inzet van losmaakbare ontwerpprincipes, de aanleg van een digitaal materialenpaspoort en de toepassing van zo min mogelijk schadelijke materialen, wordt toekomstige verspilling maximaal voorkomen.

Project: 325 midden-huur en sociale huur appartementen in Leidsche Rijn Centrum, kavel G11-G12

Locatie: Leidsche Rijn Centrum, Utrecht 📍

Opdrachtgever: HURKS Vastgoedontwikkeling BV en GroenWest

bellen
route