Woongebouwen in een dijklichaam

Samen met Trebbe Wonen hebben we een schetsontwerp gemaakt voor 2 woongebouwen op 2 centrale locaties in Mijdrecht. Beide locaties kennen een prachtige groene setting in het talud van een dijklichaam en liggen op circa 500 meter van elkaar vandaan.
Juist het bouwen in een dijklichaam karakteriseert deze ontwerpopgave. Omdat het profiel van de dijk niet aangetast mag worden is gekozen voor een zeer subtiele positionering van de gebouwen, half zwevend boven het talud. Zowel civieltechnisch als visueel is het bestaande dijklichaam met respect behandeld. De horizontale gelaagdheid van het ontwerp anticipeert op de bezonning en zorgt voor een alzijdige uitstraling.

 

Project: woongebouwen Mijdrecht

Locatie: Mijdrecht 📍

Omvang: 2 gebouwen met 45 sociale huurwoningen

bellen
route