Passief CPO huis

Opgave

Voor de ideeënprijsvraag Veemarkt wordt gevraagd één woning te ontwerpen. Dit ontwerp laat de mogelijkheden van (collectief) particulier opdrachtgeverschap en het bouwen met een architect zien. Er wordt gevraagd naar een integrale visie waarin de relatie tussen woning, bouwveld en binnenterrein duidelijk wordt gemaakt. Het ontwerp dient duurzaam en betaalbaar te zijn.
Doelstelling
Door een integrale visie te presenteren willen wij een uitspraak doen over de stedenbouwkundige en architectonische samenhang bij projecten met (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Het duurzaamheidbeginsel wordt niet alleen meegenomen in het ontwerp, maar dient als hoofdwaarde en is leidend. Verder willen wij opdrachtgevers de meerwaarde van een collectieve aanpak laten zien. Dit behelst met name een hoogwaardige woonomgeving, efficiënte bouwmethoden en maatschappelijk verantwoord ontwikkelen. Graag willen wij particulieren en individuen bewust maken van de betekenis van hun eigen woning in een grotere context.

Essentie

De ontworpen woning is gebaseerd op de duurzame, energiezuinige principes van het passiefhuis. Dit zeer goed geïsoleerde huis oriënteert zich met grote ramen op de zon en warmt hierdoor op natuurlijke wijze op. De andere gevel met kleine ramen beperkt het warmteverlies. De zonramen zorgen ook voor architectonische samenhang in de straat. Behoudens het gevelprincipe is de opdrachtgever vrij in het woningontwerp.

Project: Zonneramen

Locatie: Utrecht📍

Omvang: 50 woningen

bellen
route