Team

Architectenwerk is teamwerk. De kracht zit in het samenwerken en elkaar aanvullen: 

In de conceptfase elkaar stimuleren de beste analyse te maken van de opgave, concepten te bedenken en kritisch te ondervragen. Te spreken in beelden en sferen. Elkaar inspireren. Samen te komen tot een sterk idee, een aanpak, elke keer een stapje verder. En zoeken naar de juiste verbeelding, in tekening of maquette.

Voor de technische uitwerking op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in materialen en toepassingen, wet en regelgeving en helemaal thuis zijn met BIM tekenen. Elkaar helpen met handigheden en kennis. Samen het idee uitwerken tot een technisch goed en betaalbaar ontwerp. Met veel voldoening als het er dan uiteindelijk staat!

Dit is wat wij samen doen. De directie samen met een hecht team van architecten, technisch tekenaars, projectleiders en steeds iemand in opleiding. ONB architecten.

bellen
route